[ENGLISH]

 Projektēšanas pakalpojumi:

  • monolītā dzelzsbetona konstrukciju projektēšana;
  • saliekamā dzelzsbetona konstrukciju projektēšana;
  • tērauda konstrukciju projektēšana;
  • koka konstrukciju projektēšana;
  • mūra konstrukciju projektēšana.

Apsekošana:

  • ēku un būvju konstrukciju apsekošana un apsekošanas akta izstrāde;
  • esošo dzelzsbetona konstrukciju betona stiprības noteikšana izmantojot sklerometrisko metodi - ar Šmita āmuru CONCRETO N.

Atsevišķu projektēšanas darbu veikšana:

  • dažādas sarežģītības ēku un būvju, vai atsevišķu konstruktīvo elementu vai detaļu aprēķina modeļa izstrāde izmantojot datorprogrammu AxisVM un aprēķina modeļa analīze;
  • nesošo būvkonstrukciju elementu dimensionēšana.