Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Andris Baikovs

uzņēmuma vadītājs, galvenais būvinženieris

ieguvis inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu

būvzinātnes nozares būvkonstrukciju apakšnozarē

 

Sertificēts:

- ēku konstrukciju projektēšanā (sertif.Nr.3-00307)
- ēku tehniskajā apsekošanā (sertif.Nr.20-5826)
- ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīžu veikšanā (sertif.Nr.6-00131)

 

Izglītība:

  • Rīgas Tehniskā universitāte (2004-2011), inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds būvzinātnes nozares būvkonstrukcijas apakšnozarē; doktora disertācijas nosaukums - "Liektu kompozīto koksnes konstrukciju elementu šļūde"
  • Rīgas Tehniskā universitāte (2001-2004), inženierzinātņu maģistra grāds; inženierprojekts - "Izstāžu zāle (liekti līmētas kompozītas konstrukcijas)"; maģistra darba tēma - "Līmēto koksnes konstrukciju pārslogoto šķēlumu pastiprināšanas metožu analīze"
  • Rīgas Tehniskā universitāte (1998-2001), bakalura grāds;
    bakalura darba tēma - "Ar perforēto lentu stiegrotu betona plātņu analītisks pētījums"