[ENGLISH]

Izstrādes stadijā:

 • Tirdzniecības centra "ALFA" rekonstrukcija Brīvības Gatvē 372, Rīgā - ēkas piebūve "F" ar telpu platību 25466 m2 un pazemes autostāvvietu 7758 m2, piegādes rampa ar garumu ~71 m, veikala ieejas mezgla "A" ar telpu platību 350 m2 jaunbūve (pasūtītājs: SIA „SARMA & NORDE Arhitekti”)

Pabeigtie projekti (būvkonstrukciju sadaļas):

 2016

 • Mācību korpusa pārbūve Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā - ēkai ir 5 virszemes un 1 pazemes stāvs. Pārbūvējamās ēkas daļas stāvu platība 12804 m2 (pasūtītājs: SIA "Valeinis un Stepe")
 • 330/110/20/10kV apakštacijas “Viskaļi” 110kV sadalnes rekonstrukcija - izstrādāts viena 110 kV divķēžu kabeļbalsta (augstums 27,8 m) un viena 110 kV vienķēžu kabeļbalsta (augstums 25,7 m) tērauda virszemes un dzelzsbetona pamata būvkonstrukciju sadaļas (pasūtītājs: SIA "K2 projekts")

2015

 • Vienģimenes dzīvojamās ēkas projekta risinājumu izstrāde ēkai Norvēģijā, Vik, Arnafjord - apbūves platība 175 m2 (pasūtītājs: SIA „Husvik”)
 • Sporta kompleksa būvprojekta pamatu būvkonstrukciju risinājumu izstrāde un tērauda jumta nesošo konstrukciju statiskie aprēķini un dimensionēšana - četras skatītāju tribīnes ar apbūves laukumu 6770 m2 (pasūtītājs: SIA „COMMODO”)
 • TP-4193, TP-4003, TP-4398 un TP-366 paskaidrojuma raksti nojaukšanai. TP-277 rekonstrukcijas projekta izstrāde (pasūtītājs: SIA "K2 projekts")

2014

 • Norobežojošo iekšsienu būvkonstrukciju risinājumu izstrāde Noliktavas ēkai Rūpnīcu ielā 4, Olainē (pasūtītājs: SIA „Nordic Plast”)
 • Esošo saliekamā dzelzsbetona pārsegumu Noliktavas ēkai (korpuss Nr.001), kas atrodas Rūpnīcu ielā 4, Olainē, nestspējas aprēķini (pasūtītājs: SIA „Nordic Industrial Park”)
 • A/S "Laima" ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoefektivitātes uzlabošana (KPFI-15.2/88), kas atrodas Miera ielā 22, Rīgā
  (pasūtītājs: SIA „LL Innovation”)
 • Tehniskās apsekoša Noliktavas ēkai Rūpnīcu ielā 4, Olainē
  (pasūtītājs: SIA „Nordic Industrial Park”)
 • Dzīvojamās ēkas un garāžas rekonstrukcija, kas atrodas Kokneses prospektā 14, Rīgā (pasūtītājs: SIA „REMM”)
 • Tehniskās apsekoša ēkai Nr.6001 Aciācijas ielā 18, Jelgavā, un ēkai Nr.3001 Aviācijas ielā 18h, Jelgavā (pasūtītājs: SIA „Nordic Industrial Park”)
 • Latvijas Valsts augļkopības institūta, Dobeles novada, Krimūnas pagasta, Graudu ielā 1, rekonstrukcija un renovācija - platība jaunbūvei 802 m2 un rekonstruējamai ēkai 726 m2 (pasūtītājs: SIA "Valeinis un Stepe")
 • Jelgavas Biznesa Parka Aviācijas ielā 18, Jelgavā tehniskā projekta izmaiņas (pasūtītājs: SIA "Valeinis un Stepe")
 • Dzīvojamās apbūves rekonstrukcija Karlīnes ielā 18/20, Ventspilī (pasūtītājs: SIA "BRUUNI NAMI")
 • 330/110 kV apakšstacijas "Viskaļi" 330 kV sadales ietaises rekonstrukcija (pasūtītājs: SIA "K2 projekts")
 • Noliktavas telpu rekonstrukcija - starpsienu izbūve, objektam, kas atrodas Olainē, Rūpnīcu ielā 4 (pasūtītājs: SIA „Nordic Industrial Park”)

2013

 • Objekta "tirdzniecības objekta rekonstrukcija (būvniecības veikala paplašināšana)", kas atrodas Mūkusalas ielā 93, Rīgā, tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas ekspertīze (pasūtītājs: SIA „REMM”)
 • Apakšstacijas Nr.8 „TEC-2” dzēšspoļu DS.Nr.21 un DS.Nr.22 maiņa - 2 monolītā dzelzsbetona eļļas savākšanas bedres un 3 tērauda balsti zem iekārtām (pasūtītājs: SIA "K2 projekts")
 • AS LAIMA 1.stāva telpu grupu un fasādes renovācija ēkai lit.001 Miera ielā 22, Rīgā (pasūtītājs: SIA „Valeinis un Stepe”)
 • Garāžas ar administratīvo korpusu, sardzes daļu un caurlaides nojumi rekonstrukcija par metālapstrādes rūpnīcu ar administrācijas korpusu Traleru ielā 2c, Rīgā – telpu platība 4628 m2 (pasūtītājs: SIA „REMM”)
 • Pazemes monolītā dzelzsbetona rezervuāra būvkonstrukciju sadaļas izstrāde - rezervuāra tilpums 60 m3 (pasūtītājs: SIA "NP Maintenance")
 • SIA “NP Jelgavas biznesa parks” Prešu ceha daļas asīs 18 – 39/A-c (korpuss 66001) rekonstrukcija - ēkas daļa ar platību 9667 m2 (pasūtītājs: SIA "Valeinis un Stepe")
 • „Konservācijas laukuma izbūve apakšstacijā Nr.50 „Brocēni 330”” Lielcieceres ielā 58, Brocēnos, Brocēnu novadā - konservācijas laukuma izbūvei, autotransformatoram (svars 200 t) un trim transformatoriem (katra svars 90 t) (pasūtītājs: SIA "K2 projekts")

 • Angāra tipa piebūve pie garāžas ar administratīvo korpusu, sardzes daļu un caurlaides nojumi rekonstrukcija par metālapstrādes rūpnīcu ar administrācijas korpusu Traleru ielā 2c, Rīgā – angāra apbūves platība 1005 m2 (pasūtītājs: SIA „REMM”)

 • Atpūtas terases un restorāna jaunbūve (ar īslaicīgās lietošanas būves statusu) Andrejostas ielā 4, Rīgā - apbūves platība 875 m2 (pasūtītājs: SIA "Andrejsalas terases")

 • Transformatoru apakšstaciju TP-26 un TP-0135 rekonstrukcija objektā „Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija” - divas ēkas ar telpu platībām 66 m2 un 81 m2 (pasūtītājs: SIA "Energoremonts Rīga")
 • Ražotnes korpusa ēkas Dārzciema ielā 60 tehniskā apsekošana un apsekošanas akta izstrāde – telpu platība 7223 m2 (pasūtītājs: SIA „REMM”)

2012

 • Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” neizmantojamās ēkas daļas pārbūve par sterilizācijas nodaļu, Rīgā, Duntes ielā 22 - telpu platība 712 m2 (pasūtītājs: SIA „BAMTEC BALTICS”)
 • Moduļtipa piebūve 3 bērnudārza grupām PII "Cālītis", Zemgales ielā 9A, Iecavā - telpu platība 423 m2 (pasūtītājs: SIA „1.618”)
 • SIA "AKZ" nojume, Jaunceltnes ielā 7, Aizkrauklē - apbūves platība 357 m2 (pasūtītājs: SIA „RŪĶIS”)
 • Apakšstacijas "Gulbene" saimniecības ēkas rekonstrukcija, Raiņa ielā 49, Gulbenē - telpu platība 192 m2 (pasūtītājs: SIA „GL Projekti”)

 • Elektropārvades līnijas balstu montāžas konstrukcijas no tērauda, ar augstumu 20 m, izstrāde (pasūtītājs: Pilnsabiedrība „LEC un EMPOWER”)

 

 Veikto darbu sarkasts pēdējo reizi papildināts 2015.gada martā