[ENGLISH]

Projektējam:

  • dzivojamās ēkas
  • garāžu ēkas
  • biroju ēkas
  • ārstniecības iestādes
  • rūpnieciskās ražožanas ēkas un noliktavas
  • elektroenerģijas apgādes ēkas un transformatoru apakšstaciju ēkas
  • elektropārvades virszemes līniju balstus

 

Mēs izmantojam efektīvi mums atvēlēto laiku projektēšanai, palīgā ņemot mūsdienīgu programmatūru.

Izstrādājot projekta BK sadaļu TP stadijā veicam ēku nesošo konstrukciju projektēšanu 3D vidē - datorprogrammā AutoCAD Architecture 2013. Nesošo konstrukciju dimensionēšana tiek veikta izmantojot būvkonstrukciju aprēķina programmu AxisVM 12, kurā arī tiek izstrādāts telpisks aprēķina modelis, līdz ar to arī pirms rasējumu izstrādes, jau nesošo konstrukciju aprēķina stadijā, pasūtītājam un arhitektam ir iespējams digitāli aplūkot projektējamās ēkas nesošo konstrukciju modeli un vieglāk iedomāties kā izskatīsies izbūvētas ēkas nesošās konstrukcijas, un jau laicīgi izteikt savus komentārus par projekta vīziju. Izstrādājot rasējumiem plānus un mezglus, izmantojam AutoCAD Architecture 2013 izstrādāto telpisko ēkas modeli, kuru šķeļam vajadzīgajā plaknē ģenerējot griezumus, pie kuriem būvinženieriem nedaudz pastrādājot tiek iegūts visiem saprotams rasējums. 

 Šādam darbam ar ēkas telpisku modeli ir vairākas priekšrocības:

  • iespējama sarežģītākas ģeometrijas ēku kvalitatīvāku rasējumu izstrāde īsākā laika posmā;
  • arhitektam un pasūtītājam jau projektēšanas stadijā ir iespēja aplūkot ēkas nesošās konstrukcijas telpiski un pārbaudīt vai to izvietojums un ģeometriskie izmēri atbilst izvirzītajām estētiskajām prasībām;
  • vienkārša izmaiņu veikšana - izmainot telpiskajā modelī kādu elementu, tas tiek gandrīz automātiski koriģēts kā griezumos, tā plānos.

-